COVID-19, lägesrapport och information den 31 mars

Kalix Tele24 följer de riktlinjer och beslut som Folkhälsomyndigheten och Regeringen fattar.

Vi har sedan ett par veckor aktiverat en krisgrupp som följer utvecklingen, fattar löpande beslut om åtgärder som säkerställer en fortsatt leverans av våra tjänster.
Vi fortsätter vår produktion enligt serviceavtalade nivåer trots relativt hög sjukfrånvaro och ökade volymer.
Fördelen med att bedriva verksamheten på mindre orter gör att vi har ett bra rekryteringsunderlag som sammantaget gör att vi håller produktionen igång.
Vi har kunder som markant ökat sina volymer och vi ser att det kommer fortsätta så framöver.
Vi har vidtagit en stor mängd åtgärder varav några är igångsatta och andra klara för igångsättning om så skulle krävas så läget just nu är relativt bra givet omständigheterna.
 
Vidare information kommer publiceras löpande på hemsidan.
 
Roland Pihlström
VD   

Kalix Tele24 erbjuder svarsservice, växeltjänster och kundservice för olika behov. Se hur vi löst behoven för andra.

Underlättar arbetet för växel och kundwebb Blomsterlandet

KalixTele24 tar ca 1 500 samtal och 500 mail åt oss i månaden. 

Ökad kapacitet och tillgänglighet Region Norrbotten

Regionväxel som tar ca 55 000 samtal i månaden

 

 

Komplett växelfunktion Vattenfall

Komplett växelfunktion med professionella telefonister och dygnetruntbevakning.

Kostnadseffektivt Plannja

Komplett funktion med dygnet runt-bemanning och professionellt bemötande.

Tillgänglighet och kundservice Hemglass

Kalix Tele24 administerar info@-mailen samt deras Facebook-sida.

Avlastning Centrumadvokaterna Syd AB

Avlastning minskar stress och ger bättre service.

Tillgänglighet Lindesbergs kommun

Kommunens växel har alltid tillräckligt många telefonister.
 

Hög servicenivå Landstinget Sörmland

Landstinget Sörmland satsar på hög servicenivå.

Tillgänglighet Chiquita Sverige

Förbättrad tillgänglighet för kunder och konsumenter.