Vi skyddar ditt företags personuppgifter

Ett hänglås mot bakgrund av EU:s flagga

Kalix Tele24 behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

  • Vi använder informationen endast för det ändamål vi har angett (ändamålsbegränsning).
  • Vi samlar inte in och lagrar inte information som inte är nädvändig för det ändamål som angetts (uppgiftsminimering).
  • Vi kommuicerar tydligt hur personupgfiter samlas in, lagras och används och ser till att berörda personers rättigheter tillgodoses (öppenhet).
  • Vi tillser att behandling av personuppgifter är spårbar och att vi eller våra personuppgiftsbiträden ansvarar för behandlingen (ansvarsskyldighet).
  • Vi tillser att personuppgifter är tillgängliga på det sätt vi har angett (tillgänglighet).
  • Vi tillser att personuppgifter inte till följd av vårdslöshet eller uppsåt raderas eller förändras (integritet).
  • Vi tillser att personuppgifter hanteras konfidentiellt (konfidentialitet).

Kalix Tele24 behandlar personuppgifer på två sätt:

Dels behandlar vi uppgifter för vår egen del i vår egen verksamhet. Sådana uppgifter är främst kontaktuppgifter såsom namn och e-postadresser. Dessa uppgifter är vi personuppgiftsansvariga för. Vi behandlar endast sådana uppgifter internt inom Kalix Tele24. 

Dels behandlar vi personuppgifter för våra kunders räkning. För dessa uppgifter är vi personuppgiftsbiträden. Det är uppgifter som vi behöver för att kunna utföra våra svarstjänster, främst uppgifter om kundernas personal. Dessa uppgifter hanterar vi enligt avtal och instruktioner från kunderna.

Om du har frågor eller om du motsätter dig hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på dataskydd [at] kalixtele24.se

Du kan alltid kontakta Datainspektionen om du har invändningar mot hur dina personuppgifter hanteras på datainspektionen [at] datainspektion.se

 

 

Vill du veta mer?

Ring oss, vi svarar alltid.
020-69 00 00
eller
Skicka ett meddelande:

Kalix Tele24 erbjuder svarsservice, växeltjänster och kundservice för olika behov. Se hur vi löst behoven för andra.

Underlättar arbetet för växel och kundwebb Blomsterlandet

KalixTele24 tar ca 1 500 samtal och 500 mail åt oss i månaden. 

Ökad kapacitet och tillgänglighet Region Norrbotten

Regionväxel som tar ca 55 000 samtal i månaden

 

 

Komplett växelfunktion Vattenfall

Komplett växelfunktion med professionella telefonister och dygnetruntbevakning.

Tillgänglighet och kundservice Hemglass

Kalix Tele24 administerar info@-mailen samt deras Facebook-sida.

Tillgänglighet Lindesbergs kommun

Kommunens växel har alltid tillräckligt många telefonister.
 

Hög servicenivå Landstinget Sörmland

Landstinget Sörmland satsar på hög servicenivå.

Tillgänglighet Chiquita Sverige

Förbättrad tillgänglighet för kunder och konsumenter.

Kalix Tele24 och GDPR

Läs om vårt arbete med GDPR.