Kvalitet

 

Kalix Tele24 och GDPR

Kalix Tele24 är enligt datainspektionen/Personuppgiftslagen, Personuppgiftsbiträde för sina kunder. Föra att kunna utföra svarstjänster måste Kalix Tele24 använda ett register över kundens personal. Ett register innehåller framför allt namn, befattning, kontaktdata och sökord. Kunden avgör,  inom rimlig nivå, vilken information om personalen som Kalix Tele24 som personuppgiftsbiträde ska få tillgång till. Detta register lagras i en SQL-databas i Kalix Tele24s egna servrar i Kalix. Backup tas lokalt men den replikeras även över till en tjänst hos ATEA som heter BackUp i Norr.

I och med den nya EU-lagen GDPR arbetar vi på Kalix Tele24 själva med att se över våra register där bland annat kundreistren ingår. Målet med Kalix Tele24s GDPR-projekt är att personregister endast ska lagras under den tid som de används. Kunder har full tillgång till sina register via Kalix Tele24s Kundwebb och vår kontakperson (eller utsedd Personuppgiftsansvarige) ansvarar för att radera information om medarbetare när denne så önskar eller vid anställningens upphörande.

För mer information gå in på: https://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/vem-...

 

NKI 2016

Kalix Tele24 har i den senaste kundundersökningen uppnått en kundnöjdhet på NKI 79, vilket vi är mycket stolta över. Det kan t.ex. jämföras med SKI:s (Svenskt kvalitetsindex) senaste mätning  av mobiloperatörer på företagsmarknaden. Genomsnittet för branschen ligger på NKI 66,4 och Telia toppar på NKI 68,4 som bästa operatör.

De områden vi får högst betyg inom, på en skala 1-5 (f.g år inom parentes) är:
personlig kontakt & service (4.3), teknik, flexibilitet och pålitlighet (4.2), att vi upplevs som en avlastning (4.2) samt för vår leverans- och tjänstekvalitet (4.1).

Här följer några av de motiveringar till varför man är nöjd med Kalix Tele24:
"Funkar så bra att man knappt märker det!"
"Kalix Tele24 är otroligt snabba på återkoppling och visar alltid på stor lösningsvilja"
"Duktiga och samarbetsvilliga telefonister trots vår komplexa organisation, känns nästan som kollegor. Även kontakten med kundansvarig fungerar väldigt bra"
"Eftersom jag/vi är nöjda så är det lätt att rekommendera Kalix Tele24. Dessutom gillar jag att det är ett norrländkst företag och personalen har en härlig dialekt. Det känss tryggt :)"

Vi har genom undersökningen fått en mängd värdefull information som vi nu kommer att arbeta vidare med för att förbättra kundnöjdheten ytterligare. Vill du veta mer om hur vi arbetar med kundnöjdhet, kontakta vår marknadschef, Cecilia Ahlgren Fries
 

Kvalitetssäkrade processer och rutiner

Grunden för vårt kvalitets- och miljöarbete är vår kvalitetspolicy samt vår miljöpolicy. Vi har utarbetat ett eget kvalitetsledningssystem som bygger på all information som vi inhämtat från verksamheten och som stäms av mot kvalitetsmål och andra nyckeltal. Kvalitetsledningssystemet använder tillämpliga delar av Lean Productions samt Six Sigma principerna. Vårt projektarbete i samband med uppstart av nya kunder, genomförs enligt PPS projektstyrningsmodell.

Här följer ytterligare några interna nyckeltal:

  • Hanteringsrätt (andelen samtal som hanteras korrekt)
  • Tillgänglighet i våra produktionssystem
  • Betyg på kundstarts- och leveransprojekt

Kalix Tele24 uppfyller även kraven i Europastandard för Customer Contact Centres, EN 15838 (Svensk standard SS-EN 15838:2009) och har en uppförandekod (Code of conduct) som är vårt styrdokument vad gäller våra gemensamma affärsmässiga principer och etiska värderingar.

Mer info

Rekvirera gärna våra foldrar Miljöpolicy, Kvalitetspolicy genom att fylla i kontaktformuläret t.h. på sidan.

 

 

 

 

Vill du veta mer?

Ring oss, vi svarar alltid.
020-69 00 00
eller
Skicka ett meddelande:

Kalix Tele24 erbjuder telefonpassning, växeltjänster och kundservice för olika behov. Se hur vi löst behoven för andra.

Ökad kapacitet och tillgänglighet Region Norrbotten

Regionväxel som tar ca 55 000 samtal i månaden

 

 

Komplett växelfunktion Vattenfall

Komplett växelfunktion med professionella telefonister och dygnetruntbevakning.

Kostnadseffektivt Plannja

Komplett funktion med dygnet runt-bemanning och professionellt bemötande.

Tillgänglighet Cosmo Consult AB (fd Tectura)

Bättre tillgänglighet för kunder.

Tillgänglighet och kundservice Hemglass

Kalix Tele24 administerar info@-mailen samt deras Facebook-sida.

Avlastning Centrumadvokaterna Syd AB

Avlastning minskar stress och ger bättre service.

Dygnet runt-service Arctic Group

Arctic Group finns alltid tillgängligt för support.

Dygnet runt-service Compodium

ComPodium ger bra service dygnet runt.

Tillgänglighet Lindesbergs kommun

Kommunens växel har alltid tillräckligt många telefonister.
 

Hög servicenivå Landstinget Sörmland

Landstinget Sörmland satsar på hög servicenivå.

Vi har nöjda kunder

Läs om vår kundundersökning 2016.

Nyfiken på hur vi jobbar?

Möt några av våra medarbetare.