Kvalitet

Återigen mycket hög kundnöjdhet 2019

Kalix Tele24 har återigen mycket hög kundnöjdhet

Vi kan glädjande konstatera att vi i vår senaste kundundersökning har uppnått en mycket hög kundnöjdhet på NKI 79.

Vi är väldigt stolta över detta vilket också är ett bevis för att det kontinuerliga kvalitets- och förändringsarbetet vi gör, ger resultat.

De områden vi får högst betyg inom, på en skala 1-5 är:
Personlig kontakt 4,4, avlastning 4,4, teknik, flexibilitet i lösningar 4,3, och leverans- och tjänstekvalitet 4,1

Här följer några av de motiveringar till varför man är nöjd med Kalix Tele24:

”Funkar smidigt och väldigt sällan några problem. Bra kontakter”

”Stort engagemang, professionella, enkla att samarbeta med”

”Får alltid snabbt svar, kommunicerar med oss vid frågor mm”

”Kunderna tror att dom har kommit till vår växel och det är väl beröm nog”

Vi mäter även NPS (Net Promotor Score) som är ett mått på kundlojalitet, dvs. på en skala 1 - 10 hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Kalix Tele24 till någon kollega, affärskontakt eller bekant?

Ointresserade - De som svarar att det inte är troligt (0-6)
Passivt nöjda - De som svarar att det är ganska troligt (7-8)
Ambassadörer - De som är så nöjda att det är mycket troligt att de kan rekommendera Kalix Tele24 (9-10)

NPS beräknas sedan som andelen "Ambassadörer" (%) - andelen "Ointresserade" (%). Resultatet spänner mellan -100 - +100 och ett positivt resultat är bra. Vi har i den senaste mätningen uppnått ett NPS +14 vilket också är en hög siffra vi är stolta över.

Vi har genom undersökningen fått en mängd värdefull information som vi nu kommer att arbeta vidare med för att förbättra kundnöjdheten ytterligare. Vill du veta mer om hur vi arbetar med kundnöjdhet, kontakta vår försäljningschef, mats.winge [at] kalixtele24.se (Mats Winge).

Kvalitetssäkrade processer och rutiner

Grunden för vårt kvalitets- och miljöarbete är vår kvalitetspolicy samt vår miljöpolicy. Vi har utarbetat ett eget kvalitetsledningssystem som bygger på all information som vi inhämtat från verksamheten och som stäms av mot kvalitetsmål och andra nyckeltal. Kvalitetsledningssystemet använder tillämpliga delar av Lean Productions samt Six Sigma principerna. Vårt projektarbete i samband med uppstart av nya kunder, genomförs enligt PPS projektstyrningsmodell.

Här följer ytterligare några interna nyckeltal:

  • Hanteringsrätt (andelen samtal som hanteras korrekt)
  • Tillgänglighet i våra produktionssystem
  • Betyg på kundstarts- och leveransprojekt

Kalix Tele24 uppfyller även kraven i Europastandard för Customer Contact Centres, EN 15838 (Svensk standard SS-EN 15838:2009) och har en uppförandekod (Code of conduct) som är vårt styrdokument vad gäller våra gemensamma affärsmässiga principer och etiska värderingar.

Mer info

Rekvirera gärna våra foldrar Miljöpolicy, Kvalitetspolicy genom att fylla i kontaktformuläret t.h. på sidan.

 

 

 

 

Vill du veta mer?

Ring oss, vi svarar alltid.
020-69 00 00
eller
Skicka ett meddelande:

Kalix Tele24 erbjuder svarsservice, växeltjänster och kundservice för olika behov. Se hur vi löst behoven för andra.

Underlättar arbetet för växel och kundwebb Blomsterlandet

KalixTele24 tar ca 1 500 samtal och 500 mail åt oss i månaden. 

Ökad kapacitet och tillgänglighet Region Norrbotten

Regionväxel som tar ca 55 000 samtal i månaden

 

 

Komplett växelfunktion Vattenfall

Komplett växelfunktion med professionella telefonister och dygnetruntbevakning.

Tillgänglighet och kundservice Hemglass

Kalix Tele24 administerar info@-mailen samt deras Facebook-sida.

Tillgänglighet Lindesbergs kommun

Kommunens växel har alltid tillräckligt många telefonister.
 

Hög servicenivå Landstinget Sörmland

Landstinget Sörmland satsar på hög servicenivå.

Tillgänglighet Chiquita Sverige

Förbättrad tillgänglighet för kunder och konsumenter.

Kalix Tele24 och GDPR

Läs om vårt arbete med GDPR.