Kvalitet

Kalix Tele24 har rekordhög kundnöjdhet 

Vi kan glädjande konstatera att vi i vår senaste kundundersökningen har uppnått en rekordhög kundnöjdhet på NKI 83, vilket är en ökning med fyra enheter jmf. med den senaste mätningen som gjordes 2016 (NKI 79) och t o m högre än det tidigare rekordet från 2015 på NKI 82! 

Vi är väldigt stolta över detta vilket också är ett bevis för att det kontinuerliga kvalitets- och förändringsarbetet vi gör, ger resultat. 

De områden vi får högst betyg inom, på en skala 1-5 (f.g år inom parentes) är:
personlig kontakt (4.4), avlastning (4.4), teknik, flexibilitet i lösningar  (4.3), och leverans- och tjänstekvalitet (4.2)

Här följer några av de motiveringar till varför man är nöjd med Kalix Tele24:

"Allt med svarstjänsten fungerar utan att vi behöver tänka på det. Precis som det ska vara"

"Ni är engagerade, professionella och enkla att arbeta med"

"Får sällan klagomål på att något inte funkar. Följer SLA väl och har professionella agenter"

 

Vi mäter även NPS (Net Promotor Score) som är ett mått på kundlojalitet, dvs. på en skala 1 - 10 hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Kalix Tele24 till någon kollega, affärskontakt eller bekant? 

Ointresserade - De som svarar att det inte är troligt (0-6)
Passivt nöjda - De som svarar att det är ganska troligt (7-8)
Ambassadörer - De som är så nöjda att det är mycket troligt att de kan rekommendera Kalix Tele24 (9-10)

NPS beräknas sedan som andelen "Ambassadörer" (%) - andelen "Ointresserade" (%). Resultatet spänner mellan -100 - +100 och ett positivt resultat är bra. Vi har i den senaste mätningen uppnått ett NPS 23 vilket är en ordentlig ökning från den f g undersökningen (NPS 10).

Vi har genom undersökningen fått en mängd värdefull information som vi nu kommer att arbeta vidare med för att förbättra kundnöjdheten ytterligare. Vill du veta mer om hur vi arbetar med kundnöjdhet, kontakta vår försäljningschef, mats.winge [at] kalixtele24.se (Mats Winge).

Kvalitetssäkrade processer och rutiner

Grunden för vårt kvalitets- och miljöarbete är vår kvalitetspolicy samt vår miljöpolicy. Vi har utarbetat ett eget kvalitetsledningssystem som bygger på all information som vi inhämtat från verksamheten och som stäms av mot kvalitetsmål och andra nyckeltal. Kvalitetsledningssystemet använder tillämpliga delar av Lean Productions samt Six Sigma principerna. Vårt projektarbete i samband med uppstart av nya kunder, genomförs enligt PPS projektstyrningsmodell.

Här följer ytterligare några interna nyckeltal:

  • Hanteringsrätt (andelen samtal som hanteras korrekt)
  • Tillgänglighet i våra produktionssystem
  • Betyg på kundstarts- och leveransprojekt

Kalix Tele24 uppfyller även kraven i Europastandard för Customer Contact Centres, EN 15838 (Svensk standard SS-EN 15838:2009) och har en uppförandekod (Code of conduct) som är vårt styrdokument vad gäller våra gemensamma affärsmässiga principer och etiska värderingar.

Mer info

Rekvirera gärna våra foldrar Miljöpolicy, Kvalitetspolicy genom att fylla i kontaktformuläret t.h. på sidan.

 

 

 

 

Vill du veta mer?

Ring oss, vi svarar alltid.
020-69 00 00
eller
Skicka ett meddelande:

Kalix Tele24 erbjuder telefonpassning, växeltjänster och kundservice för olika behov. Se hur vi löst behoven för andra.

Underlättar arbetet för växel och kundwebb Blomsterlandet

KalixTele24 tar ca 1 500 samtal och 500 mail åt oss i månaden. 

Ökad kapacitet och tillgänglighet Region Norrbotten

Regionväxel som tar ca 55 000 samtal i månaden

 

 

Komplett växelfunktion Vattenfall

Komplett växelfunktion med professionella telefonister och dygnetruntbevakning.

Kostnadseffektivt Plannja

Komplett funktion med dygnet runt-bemanning och professionellt bemötande.

Tillgänglighet Cosmo Consult AB (fd Tectura)

Bättre tillgänglighet för kunder.

Tillgänglighet och kundservice Hemglass

Kalix Tele24 administerar info@-mailen samt deras Facebook-sida.

Avlastning Centrumadvokaterna Syd AB

Avlastning minskar stress och ger bättre service.

Dygnet runt-service Arctic Group

Arctic Group finns alltid tillgängligt för support.

Dygnet runt-service Compodium

ComPodium ger bra service dygnet runt.

Tillgänglighet Lindesbergs kommun

Kommunens växel har alltid tillräckligt många telefonister.
 

Rekordhög kundnöjdhet!

Ta del av årets resultat

Nyfiken på hur vi jobbar?

Möt några av våra medarbetare.

Kalix Tele24 och GDPR

Läs om vårt arbete med GDPR.