Övriga

På Kalix Tele24 har vi ett antal stödfunktioner som stöttar den övriga verksamheten så att de kan leverera en hög kvalitet på våra tjänster. Exempel på dessa funktioner är Ekonomi, IT, Personal, Marknad och Kvalitet.

 

anna_morin-72.jpgAnna Morin, projektledare och kvalitetssamordnare, Kalix

”Jag jobbar idag som projektledare och kvalitetssamordnare på Kalix Tele24. Jag började redan 1992 som en av 16 telefonister, 1998 gick jag över och blev kundansvarig inom vår kundserviceavdelning, för att därefter bli projektledare och numera även kvalitetssamordnare. Det bästa med mitt jobb är mina fantastiska kollegor och att jag själv till viss mån kan styra min arbetsdag. I mitt arbete får jag möjlighet att utvecklas och vara delaktig i olika processer. Varje kundprojekt ger ny kunskap och nya kontakter med olika människor.

Jag motiveras av samarbetet med mina kollegor och de utmaningar jag ställs inför.

Jag tycker att Kalix Tele24 är en mycket bra arbetsplats och det finns möjlighet att utvecklas. Företaget arbetar även aktivt med friskvård med olika gruppträningar samt erbjuder massage, vilket jag tycker är bra. Dessutom får vi frukost 1 gång/månad samt kaffe och frukt.”

 

Lena Larson, ekonomiassistent, Kalix

"Jag började min karriär på företaget som telefonist vilket jag jobbade som under ca 3 år. Efter avlagd civilekonomexamen på Lunds universitet kom jag tillbaka till Kalix Tele24, men den här gången som ekonomiassistent.

Jag trivs bra här då Kalix Tele24 är en stabil arbetsgivare med ett långsiktigt tänk.

Och så har jag väldigt många trevliga kollegor. Mina arbetsuppgifter är mycket  varierande, men ligger främst inom området ekonomistyrning. Jag tar fram internrapporter och jobbar bland annat med budget- och prognosarbete. Jag uppskattar att företaget lägger resurser på att förbättra personalens trivsel och arbetsmiljö. I dagsläget är min personliga målsättning att fortsätta utvecklas i min yrkesroll."

 

Emma Kandelin, utbildningsansvarig Akademien, Kalix 

"Jag är inne på mitt 11:e år inom Kalix Tele24 och har jobbat som telefonist, mentor, produktionsassistent, platsansvarig, produktionsledare och customer service manager. Idag jobbar jag som utbildningsansvarig och coach vilket innebär att jag planerar in och genomför workshops och internutbildningar som i första hand vänder sig till våra telefonister. Mitt jobb är även att erbjuda coachning till samtliga medarbetare på företaget.

Vår avdelning, Akademien,  fungerar som spindeln i nätet. Vi har kontakt med hela verksamheten, exempelvis i samband med kompetensutveckling och coachning medarbetarna.  På Kalix Tele24 innebär coachning ett frivilligt samtal där coachen hjälper medarbetaren att definiera sitt personliga mål och att hitta vägen dit.

Jag trivs oerhört bra i den här rollen då den innebär ett varierat arbete där ingen dag är den andra lik. Jag motiveras av möjligheten att bidra till medarbetarnas utveckling och att ta fram  utbildningar eftersom det samtidigt utvecklar mig själv. Min målsättning är att ständigt förbättras!

Jag tycker att Kalix Tele24 är en bra arbetsplats som tar väl hand om sina medarbetare. 

Har man lust och ambition att pröva på  nya arbetsuppgifter, finns det goda möjligheter att få göra det här hos oss."

 

Wesley Lundberg, systemtekniker, Kalix

”Jag jobbar på IT-avdelningen som systemtekniker och är ansvarig för driften. Jag började jobba på Kalix Tele24 för snart nio år sedan. Från början anställdes jag som telefonist för att sedan gå vidare till IT-avdelningen. Det bästa med att jobba på Kalix Tele24 är alla härliga arbetskamrater inom alla avdelningar och att min närmaste chef är bra.

Kalix Tele24 är ett företag som verkligen tar hand om och uppskattar sina anställda.

Företaget ger alla chansen att byta arbetsuppgifter, befattning mm. Kalix Tele24 vill dig alltid väl.”

 

Vill du veta mer?

Ring oss, vi svarar alltid.
020-69 00 00
eller
Skicka ett meddelande:

Kalix Tele24 erbjuder telefonpassning, växeltjänster och kundservice för olika behov. Se hur vi löst behoven för andra.

Ökad kapacitet och tillgänglighet Region Norrbotten

Regionväxel som tar ca 55 000 samtal i månaden

 

 

Komplett växelfunktion Vattenfall

Komplett växelfunktion med professionella telefonister och dygnetruntbevakning.

Kostnadseffektivt Plannja

Komplett funktion med dygnet runt-bemanning och professionellt bemötande.

Tillgänglighet Cosmo Consult AB (fd Tectura)

Bättre tillgänglighet för kunder.

Tillgänglighet och kundservice Hemglass

Kalix Tele24 administerar info@-mailen samt deras Facebook-sida.

Kostnadsbesparing och ökad tillgänglighet SIGMA

Samordning av telefonistservice för samtliga kontor

Avlastning Centrumadvokaterna Syd AB

Avlastning minskar stress och ger bättre service.

Dygnet runt-service Arctic Group

Arctic Group finns alltid tillgängligt för support.

Dygnet runt-service Compodium

ComPodium ger bra service dygnet runt.

Tillgänglighet Lindesbergs kommun

Kommunens växel har alltid tillräckligt många telefonister.