Kvalitet

Vår viktigaste källa i kvalitetsarbetet är våra egna kunder. I årets kundundersökning fick vi sammanlagt 572 svar, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 30 %.

Kalix Tele24 får sammantaget en mycket hög kundnöjdhet med index 78 (77.9). Det kan till exempel jämföras med SKI:s (Svenskt kvalitetsindex) mätning av fast telefoni 
företagsmarknad som har ett NKI på cirka 69.1 (2012) och bemanningsföretag som i år
uppnår en kundnöjdhet på mellan 69-70.

De områden vi får högst betyg inom (skala 1-5) Personlig kontakt & service (4.2), Teknik, flexibilitet och pålitlighet (4.0) samt Leverans- och tjänstekvalitet (3.9).

Så här motiverar några kunder varför de är nöjda med oss:

"Allt har fungerat enligt överenskommelse"
"Alla bemöts vänligt och professionellt"
"Det fungerar alltid bra och kunderna upplever att det är ´vår egen´ växel som svarar"
"Finns inget bättre alternativ :-) "
 

Kvalitetssäkrade processer och rutiner

Grunden för vårt kvalitets- och miljöarbete är vår kvalitetspolicy samt vår miljöpolicy. Vi har utarbetat ett eget kvalitetsledningssystemet som bygger på all information som vi inhämtat från verksamheten och som stäms av mot kvalitetsmål och andra nyckeltal. Kvalitetsledningssystemet använder tillämpliga delar av Lean Productions samt Six Sigma principerna. Vårt projektarbete i samband med uppstart av nya kunder, genomförs enligt PPS projektstyrningsmodell.

Här följer ytterligare några interna nyckeltal:

  • Hanteringsrätt, 99,991 %, d.v.s. mindre än 0,01% av hanterade samtal uppvisar en avvikelse.
  • Tillgänglighet i produktionssystemen, 99,998%.
  • Betyg på våra leveransprojekt 4,7 (5-gradig skala).

Kalix Tele24 uppfyller även kraven i Europastandard för Customer Contact Centres, EN 15838 (Svensk standard SS-EN 15838:2009) och har en uppförandekod (Code of conduct) som är vårt styrdokument vad gäller våra gemensamma affärsmässiga principer och etiska värderingar.

 

Mer info

 

Vill du veta mer?

Ring oss, vi svarar alltid.
020-69 00 00
eller
Skicka ett meddelande:

Genom att skicka in det här fomuläret så accepterar du Molloms användarvillkor.

Våra tjänster kan användas för en mängd behov.
Se hur vi löst det för andra.

Kostnadsbesparing och ökad tillgänglighet SIGMA

Samordning av telefonistservice för samtliga kontor

Avlastning Centrumadvokaterna Syd AB

Avlastning minskar stress och ger bättre service.

Dygnet runt-service Arctic Group

Arctic Group finns alltid tillgängligt för support.

Dygnet runt-service Compodium

ComPodium ger bra service dygnet runt.

Tillgänglighet Lindesbergs kommun

Kommunens växel har alltid tillräckligt många telefonister.
 

Hög servicenivå Landstinget Sörmland

Landstinget Sörmland satsar på hög servicenivå.

Tillgänglighet Chiquita Sverige

Förbättrad tillgänglighet för kunder och konsumenter.

Vi har nöjda kunder

Läs om vår kundundersökning 2013.

Nyfiken på hur vi jobbar?

Möt några av våra medarbetare.

Kalix Tele24 i media

Se repotaget